Past

We Love Music-ON 2k18

Date

07 Sep 2018

Location

Open Air

Cardona (Spain)

¡¡Ya está aquí… se nota…se siente…el empalme 2k18 está presente!!
S'acosta una de les dates més assenyalades de l'any a Cardona i per als seus estimats veïns, és el festival que es produeix pels lars. Aquest any sentim anunciar que la ja coneguda com "la Carpa" no estarà amb nosaltres, ja que per a aquesta ocasió comptarem amb el ESPECTACULAR muntatge de la mà de MIMESIS
https://www.facebook.com/search/top/?q=mimesis%20deco una escenografia mai vista a Cardona que donarà lloc a un ambient molt més màgic per a una nit especial i que sigui recordada als vostres caparrons per a tota l'eternitat , millorar és la clau perquè cada any sigui més i millor i el resultat és que vosaltres en gaudiu.

Però això no s'acaba aquí 'Per res !! Aquest any comptarem amb l'streaming total de la sessió de WE LOVE MUSIC-ON a través de la pàgina de Facebook https://www.facebook.com/Welovemusicon/ gràcies a GUIXÉS GRUP, ART SAL I CASA CAPSU.

RECORDEU, teniu a la vostra disposició els abonaments per a la barra: 20 € / 5consumicions, es lliurarà l'abonament la mateixa nit a la taquilla.

Finalment, agrair a l'ajuntament de Cardona seva col·laboració amb l'entitat, així com la cessió de l'espai i part del material per a poder realitzar l'esdeveniment. Agrair un cop més a tots els membres de WE LOVE MUSIC-ON que de forma totalment altruista fan que aquesta, la nostra festa sigui perfecta.

Us esperem a tots !! SALUT I MUSIC-ON

Att. L'organització de WLM

¡¡Ya está aquí… se nota…se siente…el empalme 2k18 está presente!!
Se acerca una de las fechas más señaladas del año en Cardona y para sus queridos vecinos, es el fiestón que se produce por los lares. Este año sentimos anunciar que la ya conocida como “la Carpa” no estará con nosotros, ya que para esta ocasión contaremos con el ESPECTACULAR montaje de la mano de MIMESIS
https://www.facebook.com/search/top/?q=mimesis%20deco una escenografía nunca vista en Cardona que dará lugar a un ambiente mucho más mágico para una noche especial y que sea recordada en vuestras cabecitas para toda la eternidad, mejorar es la clave para que cada año sea más y mejor y el resultado es que vosotros lo disfrutéis.

Pero esto no acaba aquí ¡¡Para nada!! Este año contaremos con el streaming total de la sesión de WE LOVE MUSIC-ON a través de su página de Facebook https://www.facebook.com/Welovemusicon/ gracias a GUIXÉS GRUP, ART SAL Y CASA CAPSU.

RECORDAD, tenéis a vuestra disposición los abonos para la barra: 20€/5consumiciones, se entregará el abono la misma noche en la taquilla.

Por último, agradecer al ayuntamiento de Cardona su colaboración con la entidad, así como la cesión del espacio y parte del material para poder realizar el evento. Agradecer una vez más a todos los miembros de WE LOVE MUSIC-ON que de forma totalmente altruista hacen que esta, nuestra fiesta sea perfecta.

¡¡Os esperamos a todos!! SALUD Y MUSIC-ON

Atte. La organización de WLM

¡¡Ya está aquí… se nota…se siente…el empalme 2k18 está presente!!
One of the most marked dates of the year is coming up in Cardona and for your beloved neighbors, it is the party that takes place in the regions. This year we are sorry to announce that the one already known as "la Carpa" will not be with us, since for this occasion we will have the SPECTACULAR assembly of the hand of MIMESIS
https://www.facebook.com/search/top/?q=mimesis%20deco a scenography never seen in Cardona that will lead to a much more magical environment for a special night and that is remembered in your little heads for all eternity , improve is the key so that each year is more and better and the result is that you enjoy it.

But this does not end here. Not at all! This year we will have the full streaming of the WE LOVE MUSIC-ON session through its Facebook page https://www.facebook.com/Welovemusicon/ thanks to GUIXÉS GRUP, ART SAL, CASA CAPSU.

REMEMBER, you have at your disposal the tickets for the bar: 20 € / 5 drinks, the ticket will be delivered the same night at the box office.

Finally, thank the City of Cardona for its collaboration with the entity, as well as the transfer of space and part of the material to make the event. Thank once more all the members of WE LOVE MUSIC-ON who, in a totally altruistic way, make this our party perfect.

We wait for you all!! HEALTH AND MUSIC-ON

Atte. The organization of WLM

Map

¡¡Ya está aquí… se nota…se siente…el empalme 2k18 está presente!!
S'acosta una de les dates més assenyalades de l'any a Cardona i per als seus estimats veïns, és el festival que es produeix pels lars. Aquest any sentim anunciar que la ja coneguda com "la Carpa" no estarà amb nosaltres, ja que per a aquesta ocasió comptarem amb el ESPECTACULAR muntatge de la mà de MIMESIS
https://www.facebook.com/search/top/?q=mimesis%20deco una escenografia mai vista a Cardona que donarà lloc a un ambient molt més màgic per a una nit especial i que sigui recordada als vostres caparrons per a tota l'eternitat , millorar és la clau perquè cada any sigui més i millor i el resultat és que vosaltres en gaudiu.

Però això no s'acaba aquí 'Per res !! Aquest any comptarem amb l'streaming total de la sessió de WE LOVE MUSIC-ON a través de la pàgina de Facebook https://www.facebook.com/Welovemusicon/ gràcies a GUIXÉS GRUP, ART SAL I CASA CAPSU.

RECORDEU, teniu a la vostra disposició els abonaments per a la barra: 20 € / 5consumicions, es lliurarà l'abonament la mateixa nit a la taquilla.

Finalment, agrair a l'ajuntament de Cardona seva col·laboració amb l'entitat, així com la cessió de l'espai i part del material per a poder realitzar l'esdeveniment. Agrair un cop més a tots els membres de WE LOVE MUSIC-ON que de forma totalment altruista fan que aquesta, la nostra festa sigui perfecta.

Us esperem a tots !! SALUT I MUSIC-ON

Att. L'organització de WLM

¡¡Ya está aquí… se nota…se siente…el empalme 2k18 está presente!!
Se acerca una de las fechas más señaladas del año en Cardona y para sus queridos vecinos, es el fiestón que se produce por los lares. Este año sentimos anunciar que la ya conocida como “la Carpa” no estará con nosotros, ya que para esta ocasión contaremos con el ESPECTACULAR montaje de la mano de MIMESIS
https://www.facebook.com/search/top/?q=mimesis%20deco una escenografía nunca vista en Cardona que dará lugar a un ambiente mucho más mágico para una noche especial y que sea recordada en vuestras cabecitas para toda la eternidad, mejorar es la clave para que cada año sea más y mejor y el resultado es que vosotros lo disfrutéis.

Pero esto no acaba aquí ¡¡Para nada!! Este año contaremos con el streaming total de la sesión de WE LOVE MUSIC-ON a través de su página de Facebook https://www.facebook.com/Welovemusicon/ gracias a GUIXÉS GRUP, ART SAL Y CASA CAPSU.

RECORDAD, tenéis a vuestra disposición los abonos para la barra: 20€/5consumiciones, se entregará el abono la misma noche en la taquilla.

Por último, agradecer al ayuntamiento de Cardona su colaboración con la entidad, así como la cesión del espacio y parte del material para poder realizar el evento. Agradecer una vez más a todos los miembros de WE LOVE MUSIC-ON que de forma totalmente altruista hacen que esta, nuestra fiesta sea perfecta.

¡¡Os esperamos a todos!! SALUD Y MUSIC-ON

Atte. La organización de WLM

¡¡Ya está aquí… se nota…se siente…el empalme 2k18 está presente!!
One of the most marked dates of the year is coming up in Cardona and for your beloved neighbors, it is the party that takes place in the regions. This year we are sorry to announce that the one already known as "la Carpa" will not be with us, since for this occasion we will have the SPECTACULAR assembly of the hand of MIMESIS
https://www.facebook.com/search/top/?q=mimesis%20deco a scenography never seen in Cardona that will lead to a much more magical environment for a special night and that is remembered in your little heads for all eternity , improve is the key so that each year is more and better and the result is that you enjoy it.

But this does not end here. Not at all! This year we will have the full streaming of the WE LOVE MUSIC-ON session through its Facebook page https://www.facebook.com/Welovemusicon/ thanks to GUIXÉS GRUP, ART SAL, CASA CAPSU.

REMEMBER, you have at your disposal the tickets for the bar: 20 € / 5 drinks, the ticket will be delivered the same night at the box office.

Finally, thank the City of Cardona for its collaboration with the entity, as well as the transfer of space and part of the material to make the event. Thank once more all the members of WE LOVE MUSIC-ON who, in a totally altruistic way, make this our party perfect.

We wait for you all!! HEALTH AND MUSIC-ON

Atte. The organization of WLM