Past

3rd Trip To Mimesia!

Date

17 Oct

18 Oct 2015

Location

Mama Mandawa

Cerdanyola Del Vallès (Spain)

ENGLISH TRANSLATION BELOW>
------------------------------------------------------------------

Som Mimesis, un jove col·lectiu d'art psiquedèlic de Barcelona. Darrerament hem tingut i tindrem la fortuna de poder compartir el nostre art en diversos llocs com Perú, Romania, Portugal, Bèlgica, Itàlia, Serbia, Alemanya, França, Suïssa, Andorra, varis llocs d'Espanya (Com Eïvissa, Granada, Sevilla, Còrdoba i Madrid) i arreu de tot Catalunya, aprenent i creixent dia rere dia.

Com cada cop més de vosaltres sabeu, l'any passat vam decidir crear la nostra festa de la decoració per fer un gran muntatge a Catalunya i tractar d'ajuntar la familia, a més d'arribar a nova gent i que coneguéssin la cultura que ens té captivats. El nom que li vam posar al projecte va ser MIMESIA.

El projecte de Mimesia pretén ser això, i amb dues festes a l'any, coïncidint amb el final de la temporada d'open air's la primera i abans de que torni a començar la segona, tornarem a posar tota la carn a la graella per transportar-vos a la dimensió de Mimesis i que totes vivim una nit inolvidable!!

EL NOM, "3rd TRIP TO MIMESIA!"; Ho anem pillant? 😛 Mateix format, mateixa dimensió, però sempre diferent!! ens hem posat el repte de millorar en tots els aspectes… ho aconseguirem?? de moment repassem la resta de factors;

DECORACIÓ; ¿Cuanta decoració som capaçes d'encabir en 2 sales en una sola nit?? Exposarem tota la nova decoració que fem a tots els festivals d'aquest estiu… i alguna sorpresa més?? les que heu vingut a alguna de les anterior edicions ja sabeu que no estalviem esforços a la Mimesia....

MÚSICA; Com sabeu, des de la primera Mimesia hem apostat molt fort per portar els nostres artistes preferits i garantir la màxima qualitat i varietat musical. Aquest cop, seguim ampliant l'aposta, i per la propera Mimesia hem tancat 3 LIVE SETS I 2 DJ SETS INTERNACIONALS!! A part, veiem com es compleix un somni al ser els que portem per primera vegada a Espanya a un dels nostres artistes preferits de sempre. Creiem que sobren les presentacions si us diem que es tracta d'E-MANTRA!! amb ell seguim en la línia de portar llegendes vives i en actiu d'aquesta escena per a aquestes nits tant especials, però aquesta ocasió hem volgut ampliar encara més l'aposta i ser pioners en portar un dels noms que donarà MOLT que parlar pròximament... No oblideu el nom d'ELEUSYN!! També per primer cop a espanya! I per començar la nit com cal i introduïr la Mimesia amb un show led hipnòtic, tindrem el live de Chill de REASONANDU!! Els sets de Mimesis completaràn la sala principal.
I per la sala progresiva, després del gràn èxit que va tenir apostar per MAWSKI com a novetat aqui, no només hem decidit que repeteixi sinó que també potenciem la segona sala portant a un dels DJ's de progresiu més actiu i conegut de Londres, que està impulsant una nova onada de Psygressive underground amb Tandava Records; AZADEE!! Completaràn la nit progresiva uns grans artistes locals que sempre han estat donant suport a Mimesis des de les nostres primeres free parties i inicis; OVERCLOUDS i OBIT!

LLOC; A nivell de lloc, per accessibilitat, format, relació, vincle... LA CASA DE MIMESIA ÉS I SERÀ EL MAMA MANDAWA (Cerdanyola del Vallès). Un dels llocs en que hem crescut com a decoradors, i on sempre ens han tractat com a familia. Probablement molts/es de vosaltres ja coneixeu lo bé que s'està amb el seu sostre alt i amplitud, que fa que ens oblidem de que estem a cobert i ens transportem a la sensació d'estar vivint un mini-festival, a part de tenir una amplia terrassa on airejar-se.

En resum, com veieu, volem tornar a donar el millor de nosaltres, i fer-ho rodejats de familia, així que us convidem a visitar Mimesia el proper dissabte 17 d'Octubre!!

STAY CONNECTED!
MIMESIS CREW

<ENG>
------------------------------------------------------------------

We are Mimesis, a young psychedelic art collective from Barcelona. Lately we had, and will have the fortune to share our art in various places such as Perú, Romania, Portugal, Belgium, Italy, Serbia, Germany, France, Switzerland, Andorra, many places of Spain (As Ibiza, Granada, Sevilla, Córdoba and Madrid) and several places around Catalonia, learning and growing day by day.

As day by day more of you know, the last year we decided to create our decoration party in order to create a big mounting in Catalonia and try to summon all the Family, with the intention to got into new people to meet the culture that fascinates all of us. The name chosen for this project was MIMESIA.

The project “Mimesia” pretends to be exactly this, with two per year màximum, subject to open airs final season the first of them, and before they start the other, we are going to put all our best to teleport you to the Mimesis dimension letting us live an unforgettable night!

THE NAME “3rd TRIP TO MIMESIA!”; You start to catch it? 😛 Same format, same dimension, but always different! We have made ourselves the challenge to improve in all ways... are we going to achieve it? In the meantime let’s check de other aspects;

DECORATION; ¿ How much decoration are we capable to fit the two rooms in one night? We are going to expose all the new decoration that we made for this summer festival season... plus another surprises?? The ones who came at the last editions already know we don’t cut down anything in order to be at the top that the occasion deserves.

MUSIC; As you know, since the first Mimesia we bet high to bring our favourite artists and guarantee the maximum quality and musical variety. This time, we still on getting up the bet, and for the next Mimesia we closed 3 INTERNATIONAL LIVE SETS AND 2 INTERNATIONAL DJ SETS!! Also, we see how a dream become true, being the firsts to bring in Spain one of our favourite artists ever. We thing that no introduction is needed if we tell us that we're talking about E-MANTRA!! with him we keep on taking living and active legends of this scene for this so special nights, but in this ocassion we wanted to bet even more and being pioneers on bring one of the names that will REALLY give to speak soon... Don't forget the name of ELEUSYN!! Also for first time in Spain! And to start the night as deserved and introduce Mimesia with an hypnotic led show, we'll have the live of REASONANDU!! The Mimesis sets will complete the main room.
And for the progressive room, after the big success that had the bet on MAWSKI as novelty here, we've not only decided that he repeats, also we empower the second room bringing one of the most active and known progressive DJ's from London, that is boosting a new wave of Underground Psygressive with Tandava Records; AZADEE!! To complete the progressive night, two great local artists that was always supporting Mimesis since our first free parties and beginings; OVERCLOUDS and OBIT!

WHERE; About the place, by format, accesibility, relation, vinculation... THE HOME OF MIMESIA IS AND WILL BE THE MAMA MANDAWA (Cerdanyola del Vallès). One of the places in which we have grown as decorators, and where we always have been treated as family. Probably many of you already know that the high ceiling and the amplitude of the club are very comfortable for dancing. The sensation is almost like a mini-festival. Furthermore there is a big terrace to get some fresh air.

To sum up, as you can see, we want to bring once again our best, and do it surrounded with family, so we invite you to visit Mimesia the next Saturday 17th October!!

STAY CONNECTED!
MIMESIS CREW

=================ஜ۩۞۩ஜ===============
●ૐ● PSYTRANCE & GOA ROOM ●ૐ●

★ E-MANTRA [live!] ★ Suntrip Records - Romania ★
https://soundcloud.com/e-mantra

★ ELEUSYN [live!] ★ Vimana Records - Romania ★
https://soundcloud.com/eleusyn

★ REASONANDU [live!] ★ Altar Records - Romania ★
https://soundcloud.com/reasonandu

★ CÉSAR MIMESIS★ Suntrip Records - Barcelona ★
https://soundcloud.com/cesarmimesis

★ CELS MIMESIS ★ Mimesis - Barcelona ★
https://soundcloud.com/celsmimesis

★ BAHR MIMESIS ★ Mimesis - Barcelona ★
https://soundcloud.com/djbahrmimesis

=================ஜ۩۞۩ஜ===============
●ૐ● PROGRESSIVE ROOM ●ૐ●

★ AZADEE ★ Tandava Records / London ★
https://soundcloud.com/azadee

★ MAWSKI ★ Transylvaliens Festival - Romania-Germany ★
https://soundcloud.com/mawski

★ OVERCLOUDS ★ Sindar / U.S.B. / Sinergia - Barcelona ★
https://soundcloud.com/overclouds

★ OBIT ★ Flying Spores / Red Dust - Cerdanyola ★
https://soundcloud.com/obit

=================ஜ۩۞۩ஜ===============
●ૐ● FLUOR DECORATION ●ૐ●
★ MIMESIS: 2 ROOMS OF HIGH-STAGING!! ★
https://www.facebook.com/MimesisProject

٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•٠٠••●●•٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•
٠٠••●●

Organiza:
★ MIMESIS y MAMA MANDAWA ★
https://www.facebook.com/MimesisProject
https://www.facebook.com/mamamandawa

•●●•٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•٠٠•
Colabora:
★ BMSS Records ★
http://www.bmss.eu/

★ Suntrip Records ★
www.suntriprecords.com

●●•٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•٠٠••●●•٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•٠٠••●●•٠•●●•●
★ TERRASSETA PARA FUMADORS ★
Xiringuito nutritiu

•●●•٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•٠٠••●●•٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•٠٠••●●•٠•●●•
★ POPULAR ENTRY FEE!! +MORE HOURS ★
► Antes de la 1:30h ; 8€ con consumición (cerveza o refresco).

► Después de la 1:30h ; 10€ con consumición (cerveza o refresco).

•●●•٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•٠٠••●●•٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•٠٠••●●•٠•●●•
★ COMO LLEGAR ★

► En coche
Coger N-150 dirección Cerdanyola Norte. En el primer semáforo que encontréis girar a mano derecha. Automáticamente, girar a la derecha en el primer cruce de nuevo hacia el polígono y en el siguiente cruce a la izquierda.

► En tren
Si vienes desde Barcelona puedes coger las líneas R4 (dirección Terrassa/Manresa) ó R7 (dirección Martorell UAB). Bajar en la parada de Cerdanyola del Vallès.

► En autobús
Si vienes desde Barcelona puedes coger el NIT BUS durante toda la noche en diferentes puntos, incluida la estación de autobuses de Plaza Catalunya, líneas N64 y N62

Map

ENGLISH TRANSLATION BELOW>
------------------------------------------------------------------

Som Mimesis, un jove col·lectiu d'art psiquedèlic de Barcelona. Darrerament hem tingut i tindrem la fortuna de poder compartir el nostre art en diversos llocs com Perú, Romania, Portugal, Bèlgica, Itàlia, Serbia, Alemanya, França, Suïssa, Andorra, varis llocs d'Espanya (Com Eïvissa, Granada, Sevilla, Còrdoba i Madrid) i arreu de tot Catalunya, aprenent i creixent dia rere dia.

Com cada cop més de vosaltres sabeu, l'any passat vam decidir crear la nostra festa de la decoració per fer un gran muntatge a Catalunya i tractar d'ajuntar la familia, a més d'arribar a nova gent i que coneguéssin la cultura que ens té captivats. El nom que li vam posar al projecte va ser MIMESIA.

El projecte de Mimesia pretén ser això, i amb dues festes a l'any, coïncidint amb el final de la temporada d'open air's la primera i abans de que torni a començar la segona, tornarem a posar tota la carn a la graella per transportar-vos a la dimensió de Mimesis i que totes vivim una nit inolvidable!!

EL NOM, "3rd TRIP TO MIMESIA!"; Ho anem pillant? 😛 Mateix format, mateixa dimensió, però sempre diferent!! ens hem posat el repte de millorar en tots els aspectes… ho aconseguirem?? de moment repassem la resta de factors;

DECORACIÓ; ¿Cuanta decoració som capaçes d'encabir en 2 sales en una sola nit?? Exposarem tota la nova decoració que fem a tots els festivals d'aquest estiu… i alguna sorpresa més?? les que heu vingut a alguna de les anterior edicions ja sabeu que no estalviem esforços a la Mimesia....

MÚSICA; Com sabeu, des de la primera Mimesia hem apostat molt fort per portar els nostres artistes preferits i garantir la màxima qualitat i varietat musical. Aquest cop, seguim ampliant l'aposta, i per la propera Mimesia hem tancat 3 LIVE SETS I 2 DJ SETS INTERNACIONALS!! A part, veiem com es compleix un somni al ser els que portem per primera vegada a Espanya a un dels nostres artistes preferits de sempre. Creiem que sobren les presentacions si us diem que es tracta d'E-MANTRA!! amb ell seguim en la línia de portar llegendes vives i en actiu d'aquesta escena per a aquestes nits tant especials, però aquesta ocasió hem volgut ampliar encara més l'aposta i ser pioners en portar un dels noms que donarà MOLT que parlar pròximament... No oblideu el nom d'ELEUSYN!! També per primer cop a espanya! I per començar la nit com cal i introduïr la Mimesia amb un show led hipnòtic, tindrem el live de Chill de REASONANDU!! Els sets de Mimesis completaràn la sala principal.
I per la sala progresiva, després del gràn èxit que va tenir apostar per MAWSKI com a novetat aqui, no només hem decidit que repeteixi sinó que també potenciem la segona sala portant a un dels DJ's de progresiu més actiu i conegut de Londres, que està impulsant una nova onada de Psygressive underground amb Tandava Records; AZADEE!! Completaràn la nit progresiva uns grans artistes locals que sempre han estat donant suport a Mimesis des de les nostres primeres free parties i inicis; OVERCLOUDS i OBIT!

LLOC; A nivell de lloc, per accessibilitat, format, relació, vincle... LA CASA DE MIMESIA ÉS I SERÀ EL MAMA MANDAWA (Cerdanyola del Vallès). Un dels llocs en que hem crescut com a decoradors, i on sempre ens han tractat com a familia. Probablement molts/es de vosaltres ja coneixeu lo bé que s'està amb el seu sostre alt i amplitud, que fa que ens oblidem de que estem a cobert i ens transportem a la sensació d'estar vivint un mini-festival, a part de tenir una amplia terrassa on airejar-se.

En resum, com veieu, volem tornar a donar el millor de nosaltres, i fer-ho rodejats de familia, així que us convidem a visitar Mimesia el proper dissabte 17 d'Octubre!!

STAY CONNECTED!
MIMESIS CREW

<ENG>
------------------------------------------------------------------

We are Mimesis, a young psychedelic art collective from Barcelona. Lately we had, and will have the fortune to share our art in various places such as Perú, Romania, Portugal, Belgium, Italy, Serbia, Germany, France, Switzerland, Andorra, many places of Spain (As Ibiza, Granada, Sevilla, Córdoba and Madrid) and several places around Catalonia, learning and growing day by day.

As day by day more of you know, the last year we decided to create our decoration party in order to create a big mounting in Catalonia and try to summon all the Family, with the intention to got into new people to meet the culture that fascinates all of us. The name chosen for this project was MIMESIA.

The project “Mimesia” pretends to be exactly this, with two per year màximum, subject to open airs final season the first of them, and before they start the other, we are going to put all our best to teleport you to the Mimesis dimension letting us live an unforgettable night!

THE NAME “3rd TRIP TO MIMESIA!”; You start to catch it? 😛 Same format, same dimension, but always different! We have made ourselves the challenge to improve in all ways... are we going to achieve it? In the meantime let’s check de other aspects;

DECORATION; ¿ How much decoration are we capable to fit the two rooms in one night? We are going to expose all the new decoration that we made for this summer festival season... plus another surprises?? The ones who came at the last editions already know we don’t cut down anything in order to be at the top that the occasion deserves.

MUSIC; As you know, since the first Mimesia we bet high to bring our favourite artists and guarantee the maximum quality and musical variety. This time, we still on getting up the bet, and for the next Mimesia we closed 3 INTERNATIONAL LIVE SETS AND 2 INTERNATIONAL DJ SETS!! Also, we see how a dream become true, being the firsts to bring in Spain one of our favourite artists ever. We thing that no introduction is needed if we tell us that we're talking about E-MANTRA!! with him we keep on taking living and active legends of this scene for this so special nights, but in this ocassion we wanted to bet even more and being pioneers on bring one of the names that will REALLY give to speak soon... Don't forget the name of ELEUSYN!! Also for first time in Spain! And to start the night as deserved and introduce Mimesia with an hypnotic led show, we'll have the live of REASONANDU!! The Mimesis sets will complete the main room.
And for the progressive room, after the big success that had the bet on MAWSKI as novelty here, we've not only decided that he repeats, also we empower the second room bringing one of the most active and known progressive DJ's from London, that is boosting a new wave of Underground Psygressive with Tandava Records; AZADEE!! To complete the progressive night, two great local artists that was always supporting Mimesis since our first free parties and beginings; OVERCLOUDS and OBIT!

WHERE; About the place, by format, accesibility, relation, vinculation... THE HOME OF MIMESIA IS AND WILL BE THE MAMA MANDAWA (Cerdanyola del Vallès). One of the places in which we have grown as decorators, and where we always have been treated as family. Probably many of you already know that the high ceiling and the amplitude of the club are very comfortable for dancing. The sensation is almost like a mini-festival. Furthermore there is a big terrace to get some fresh air.

To sum up, as you can see, we want to bring once again our best, and do it surrounded with family, so we invite you to visit Mimesia the next Saturday 17th October!!

STAY CONNECTED!
MIMESIS CREW

=================ஜ۩۞۩ஜ===============
●ૐ● PSYTRANCE & GOA ROOM ●ૐ●

★ E-MANTRA [live!] ★ Suntrip Records - Romania ★
https://soundcloud.com/e-mantra

★ ELEUSYN [live!] ★ Vimana Records - Romania ★
https://soundcloud.com/eleusyn

★ REASONANDU [live!] ★ Altar Records - Romania ★
https://soundcloud.com/reasonandu

★ CÉSAR MIMESIS★ Suntrip Records - Barcelona ★
https://soundcloud.com/cesarmimesis

★ CELS MIMESIS ★ Mimesis - Barcelona ★
https://soundcloud.com/celsmimesis

★ BAHR MIMESIS ★ Mimesis - Barcelona ★
https://soundcloud.com/djbahrmimesis

=================ஜ۩۞۩ஜ===============
●ૐ● PROGRESSIVE ROOM ●ૐ●

★ AZADEE ★ Tandava Records / London ★
https://soundcloud.com/azadee

★ MAWSKI ★ Transylvaliens Festival - Romania-Germany ★
https://soundcloud.com/mawski

★ OVERCLOUDS ★ Sindar / U.S.B. / Sinergia - Barcelona ★
https://soundcloud.com/overclouds

★ OBIT ★ Flying Spores / Red Dust - Cerdanyola ★
https://soundcloud.com/obit

=================ஜ۩۞۩ஜ===============
●ૐ● FLUOR DECORATION ●ૐ●
★ MIMESIS: 2 ROOMS OF HIGH-STAGING!! ★
https://www.facebook.com/MimesisProject

٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•٠٠••●●•٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•
٠٠••●●

Organiza:
★ MIMESIS y MAMA MANDAWA ★
https://www.facebook.com/MimesisProject
https://www.facebook.com/mamamandawa

•●●•٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•٠٠•
Colabora:
★ BMSS Records ★
http://www.bmss.eu/

★ Suntrip Records ★
www.suntriprecords.com

●●•٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•٠٠••●●•٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•٠٠••●●•٠•●●•●
★ TERRASSETA PARA FUMADORS ★
Xiringuito nutritiu

•●●•٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•٠٠••●●•٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•٠٠••●●•٠•●●•
★ POPULAR ENTRY FEE!! +MORE HOURS ★
► Antes de la 1:30h ; 8€ con consumición (cerveza o refresco).

► Después de la 1:30h ; 10€ con consumición (cerveza o refresco).

•●●•٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•٠٠••●●•٠•●●•٠٠•●●•٠٠•●●•٠٠••●●•٠•●●•
★ COMO LLEGAR ★

► En coche
Coger N-150 dirección Cerdanyola Norte. En el primer semáforo que encontréis girar a mano derecha. Automáticamente, girar a la derecha en el primer cruce de nuevo hacia el polígono y en el siguiente cruce a la izquierda.

► En tren
Si vienes desde Barcelona puedes coger las líneas R4 (dirección Terrassa/Manresa) ó R7 (dirección Martorell UAB). Bajar en la parada de Cerdanyola del Vallès.

► En autobús
Si vienes desde Barcelona puedes coger el NIT BUS durante toda la noche en diferentes puntos, incluida la estación de autobuses de Plaza Catalunya, líneas N64 y N62